Inspeksjon

Selmek AS sine kvalifiserte sveiseinspektører (IWI-C) kan bistå offentlige og private organisasjoner som opererer innen ulike industrier til overvåking av ytelse, fremdrift og inspeksjon på byggeplasser.

Vårt personell kan representere produsenter, kunde av produsenter og prosjekteiere som søker sveiseinspektører for fremstilling av ulike konstruksjoner som krever sammenhengende faglig oppfølging for å oppfylle kravene.

Typiske tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • tolkning av tegninger og spesifikasjoner,
 • verifisering av sveiseprosedyre (WPS) og kvalifisering av sveisere,
 • kontrollere bruk godkjente sveiseprosedyrer (WPS),
 • verifisere materialer og tilsatsmaterialer,
 • gjennomgang av interne kvalifikasjoner og forberedelse av sveiseoppdraget,
 • bevitnelse av sveiseaktiviteten,
 • valg av prøver til test-produksjon,
 • utarbeide oversikt over status på kontroll og prøving samt valg av spesifikke sveiser for fremtidige NDT eller mekanisk testing,
 • tolkning av testresultater,
 • utarbeide prosedyrer for produksjonsrapporter,
 • utarbeidelse av prosedyrer for kontroll,
 • kontroll av riktig bruk NDT prosedyrer,
 • bevitnelse av ulike prøver (destruktiv testing, ikke-destruktiv testing, løft prøve, trykktesting),
 • kontroll av sluttdokumentasjon etter sveising.