Sveiseteknikk

Selmek AS sine kvalifiserte sveiseingeniører (IWE) leverer tjenester for koordinering av sveiseprosesser til offentlige og private sektorer som opererer i ulike industrier.

Våre ingeniører kan bistå produsenter, kunde av produsenter og prosjekteiere som søker personell til sveise koordinering i henhold til EN ISO 14731 samt være til stede når sveisetekniske problemstillinger skal diskuteres.

Typiske tjenester vi leverer inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • gjennomgåelse av kommersielle og tekniske kontrakts krav,
 • organisering av sveiseteknisk kvalitetsstyringssystem i henhold til EN ISO 3834,
 • avdelingsspesifikk organisering samt utarbeidelse av prosedyrer og skjemaer for sveiseteknisk kvalitetsstyringssystem,
 • koordinere kvalifisering for sveiseprosedyrer (WPQR),
 • forberedelse og signering av sveiseprosedyrespesifikasjoner (WPS),
 • instruksjoner for kvalifisering av sveisere,
 • oppretting, oppdatering og kommunikasjon av sentralisert registrer for sveiseprosedyrer og sveisere,
 • kontrollere validitet av sveisere kvalifikasjoner,
 • faglig rådgiving ved innkjøp av sveiseutstyr og materialer,
 • koordinere opplæring av sveisere,
 • utarbeide sveisetegninger samt produksjonsplanlegging og produksjonsoppfølging,
 • utforming av sveiser,
 • eksperttjenester innen sveisetekniske problemstillinger av ulik karakter.

Selmek AS leverer dessuten bistand til produsenter og teknisk kontrollorgan som arbeider i henhold til trykkdirektivet 2014/68 / EU (PED).

Typiske tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • styrkeberegninger av trykkutsatt utstyr,
 • designkontroll,
 • utarbeide teknisk produksjonsunderlag,
 • utarbeide teknisk dokumentasjon (PMA),
 • hjelp til godkjenning av trykkutsatt utstyr,
 • opplæring av teknisk personell for å sikre riktig forståelse av trykkutstyrsdirektivet 2014/68 /EU.